lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Lathund CITIK

Anmälan

Du kan senast anmäla dig när du läser fjärde terminen. Tänk på att du måste vara klar senast när du tar ut din högskole­ingenjörs­examen.

Aktiviteter

För att uppfylla kraven för certifiering i CITIK, måste du ha utfört aktiviteter från minst tre olika ITIK-områden. Det ska vara olika typer av aktiviteter och det är den sammanlagda arbetsinsatsen av aktiviteterna som bedöms. Vissa av aktiviteterna måste vara externa, till exempel studiebesök, mässor och gästföreläsningar.   

Du lämnar in förslag på vilka aktiviteter du vill göra. Du kan ansöka om en aktivitet i taget eller du kan ansöka om alla samtidigt.

Tänk på att du ansvarar själv för att inhämta information som behövs, liksom att lösa prak­tiska frågor och att stå för eventuella kostnader kring aktiviteterna.

Här nedan hittar du förslag på aktiviteter men du kan också komma med egna förslag. Du får besked av programledaren om du kan medräkna aktiviteten i CITIK. Avvakta därför svar innan du påbörjar aktiviteten.

På Canvas för programmet finns också förslag på aktiviteter som är lämpliga att göra på distans (öppet endast för studenter på programmet).

Här kommer några idéer om olika aktiviteter som du kan utföra:

Entreprenörskap: Kurser inom området, delta i konferenser/workshop, starta eget, sam­arbete med THINK, delta i Venture Cup, litteraturstudier (skriva rapport/reflektion)

Etik: Kurser inom området, delta i konferenser/workshop, ideellt arbete, litteraturstudier (skriva rapport/reflektion)

Hållbar utveckling: Kurser inom området, delta i konferenser/workshop, praktik (t ex Miljöbron), ideellt arbete, studiebesök inom området (minst 2 studiebesök, ingår rapport och presentation), litteraturstudier (skriva rapport/reflektion)

Internationella/interkulturella aspekter: Kurser/studier utomlands, konferens/workshop utomlands, utbytestermin, utlandspraktik, exjobb utomlands, mentor för inresande student, gästföreläsningar med internationellt innehåll, litteraturstudier (skriva rapport/reflektion)

Yrkesroll: Kurser inom ledarskap/arbetsmiljö, praktik inom området, engagemang i utbild­ningen (t ex studentrepresentant i programledningen), fackligt/ideellt aktiv, uppdrag som t ex projektledare, litteraturstudier (skriva rapport/reflektion)

Om du vill diskutera olika förslag till aktiviteter, ta gärna kontakt med någon ur programledningen för Data- och Elektroteknik.

Exempel på aktiviteter som beviljas hittar du här

Kontaktperson

Programledare Christin Lindholm
universitetslektor, institutionen för datavetenskap
ETP (Exellent Teaching Practition)