Hoppa till huvudinnehåll

CITIK, data/elektro

Certifiering i Icke-Tekniska IngenjörsKompetenser

Som student på högskoleingenjörsutbildningarna i Datateknik och Elektroteknik med automation har du möjlighet att certifiera dig i ingenjörsmässighet.

Du tränas självklart i ingenjörsmässighet under hela din utbildning, både inom tekniska och icke-tekniska kompetenser. Certifieringen bygger på frivilligt deltagande som höjer din ingenjörsmässighet ytterligare.

Ingenjörsmässighet är svårt att definiera men innebörden är att man som utexaminerad ingenjör ska ha kompetensen som behövs för att arbeta som ingenjör. Aktiviteterna inom certifieringen ger fördjupning inom icke-teknisk ingenjörskompetens (ITIK) och leder till ett diplom vilket kan biläggas ditt CV.

Du ansvarar själv för att inhämta information som behövs, liksom att lösa praktiska frågor och att stå för eventuella kostnader kring aktiviteterna.

När du uppfyllt kraven för certifiering, ansöker du om ett diplom - CITIK.

”Jag visar arbetsgivaren vem jag är, vem de anställer”

Irina, som läst elektroteknik med automation, var den första ingenjörsstudenten som certifierade sig inom ITIK.

Områdena som hon valt att förkovra sig inom är hållbar utveckling, etik, yrkesrollen och entreprenörskap.

Läs mer här

Fem områden inom ITIK => CITIK

Du måste ha utfört aktiviteter från minst tre olika områden av nedan listade, för att kunna bli certifierad:

  • Entreprenörskap
  • Etik
  • Hållbar utveckling
  • Internationella/interkulturella aspekter
  • Yrkesroll

Anmälan för att delta i CITIK

Anmälan görs senast när du går på termin 4 till info_Helsingborg@lth.lu.se

Kontaktperson

Programledare Christin Lindholm
universitetslektor, institutionen för datavetenskap
ETP (Exellent Teaching Practition)

Sidansvarig: Info_Helsingborg@lth.lu.se | 2019-12-19