lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Programledningar

Programledningarna ansvarar för utveckling och kvalitetssäkring av utbildningsprogrammet, att utbildnings- och kursplaner har en sammanhållen karaktär samt att utbildningens mål uppfylls inom givna ekonomiska ramar och med hänsyn till strategiska mål satta av LTHs styrelse och utbildningsorganisation.

Byggteknik

Lise Jensen, programledare arkitektur
Lise Jensen, programledare ariktektur
Stefan Olander, programledare järnväg, väg/trafik
Stefan Olander, programledare järnväg, väg/trafik
Rebecca Little-Smith, utbildnings-samordnare
 

Samt studentrepresentanter utsedda av teknologkåren

Data- och Elektroteknik

Christin Lindholm, programledare
Christian Nyberg, bitr program-ledare data
Mats Lilja, bitr programledare elektro
Ylva Oscarsson, utbildnings-samordnare

Samt studentrepresentanter utsedda av teknologkåren

Tekniskt basår

Håkan Linder, programledare
Ylva Oscarsson, utbildnings-samordnare

PROTOKOLL

Här finns protokoll från programledningsmöten. Om du vill ha mer information, var vänlig kontakta utbildningssamordnaren för respektive programledning.

Tekniskt basår har kurskollegium i stället för programledningsmöten. Även här går det bra att kontakta utbildningssamordnaren för mer information.