lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Slutrapport CITIK

Instruktioner slutrapport

Innehållet i slutrapporten ska vara en reflektion kring minst tre av områdena inom CITIK (se lista nedan) i förhållande till din utbildning och kommande yrkesroll. Utgå ifrån minst en utförd och dokumenterad aktivitet per område. Du ska även ange och motivera vilken av aktiviteterna som var mest givande. Ange namn, program och datum i rapporten. Slutrapporten ska omfatta minst 400 ord. Lämna in rapporten i PDF-format. Du kan få hjälp med skrivandet av Studieverkstaden på LU.

Slutrapporten är ett offentligt dokument som publiceras på CITIK:s hemsida med namn och program.

CITIK-områden:

  • Yrkesrollen
  • Etik
  • Hållbar utveckling
  • Entreprenörskap
  • Internationella/interkulturella aspekter

Slutrapporter från studenter som cerifierats