lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Utbildning

Högskoleingenjör 3 år

Högskoleingenjör är en treårig yrkesexamen. Engelsk översättning är Bachelor of Science in Engineering. Utbildningen bygger på en bred bas men ger dig samtidigt specialkunskap inom ett särskilt område. Vid Ingenjörshögskolan utbildas högskoleingenjörer inom byggteknik, datateknik och elektroteknik.

Dessa utbildningar ger fördjupade kunskaper inom flera områden, t ex husbyggnadsteknik, vägbyggnad, trafikplanering, IT-teknik, automation och inbyggda system. För att verklighetsförankra de teoretiska kunskaperna, kopplas de till praktiska uppgifter och problemlösningar. Projekt, studiebesök och examensarbeten genomförs tillsammans med regionens näringsliv.

Förberedande utbildning - Tekniskt/Naturvetenskapligt basår

Saknar du behörighet för tekniska studier? Det kan du få genom ett tekniskt basår. Godkänt basår ger dessutom platsgaranti till valfri högskoleingenjörsutbildning.

I samarbete med Naturvetenskapliga fakulteten erbjuder LTH ett basår med naturvetenskaplig inriktning.

Avancerad nivå

På Ingenjörshögskolan finns en masterutbildning inom området energi- och miljöeffektiva byggnader som vänder sig i första hand till internationella studenter eller till dig som har en högskoleingenjörsexamen inom byggteknik. Utbildningen ges på engelska.

Antagning och behörighet

Läs mer om antagning, meritpoäng, områdeskurser, urval, antagningsstatistik m m på LTH, antagning och behörighet