lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Utbildning

Högskoleingenjör 3 år

Högskoleingenjör är en treårig yrkesexamen. Engelsk översättning är Bachelor of Science in Engineering. Utbildningen bygger på en bred bas men ger dig samtidigt specialkunskap inom ett särskilt område. Vid Ingenjörshögskolan utbildas högskoleingenjörer inom byggteknik, datateknik och elektroteknik.

Dessa utbildningar ger fördjupade kunskaper inom flera områden, t ex husbyggnadsteknik, vägbyggnad, trafikplanering, IT-teknik, automation och inbyggda system. För att verklighetsförankra de teoretiska kunskaperna, kopplas de till praktiska uppgifter och problemlösningar. Projekt, studiebesök och examensarbeten genomförs tillsammans med regionens näringsliv.

Tekniskt/Naturvetenskapligt basår

Genom LTH:s basår på Campus Helsingborg erhåller du rätt behörighet för tekniska högskolestudier. Godkänt Tekniskt/Naturvetenskapligt basår, Teknisk inriktning, ger platsgaranti till valfri högskoleingenjörsutbildning.

I samarbete med Naturvetenskapliga fakulteten erbjuder LTH även ett basår som förbereder inför naturvetenskapliga högskolestudier. Godkänt Tekniskt/Naturvetenskapligt basår, Naturvetenskaplig inriktning, ger platsgaranti till naturvetenskapligt kandidatprogram eller sjukhusfysikerprogrammet.

Avancerad nivå

På Ingenjörshögskolan finns en masterutbildning inom området energi- och miljöeffektiva byggnader som vänder sig i första hand till internationella studenter eller till dig som har en högskoleingenjörsexamen inom byggteknik. Utbildningen ges på engelska.

Antagning och behörighet

Läs mer om antagning, meritpoäng, urval, antagningsstatistik m m på LTH, ansökan och antagning.