lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Utbildningsservice

Här kan du som student få hjälp med:

 • Programstudievägledning
 • Frågor kring studiestarten och mottagning av nya studenter
 • Studieuppehåll/-avbrott
 • Individuell studieplanering inom ditt program
 • Information om pedagogiskt stöd
 • Tillgodoräknanden
 • Dispensärenden
 • Ärenden rörande programledningar
 • Andra frågor rörande din utbildning
 • Allmän karriärinformation kopplad till din utbildning
 • Granskning av CV och personligt brev
 • Coachning kring din studiesituation
 • Kuratorsamtal

Kontakt

Utbildningsservice - Gemensam epost
Det går bra att mejla även till våra personliga epostadresser, se nedan

P g a Covid-19 kommer personliga besök att ersättas av telefonmöten på obestämd tid

Vi som arbetar på utbildningsservice

Rebecca Little-Smith
Diplomerad coach
Utbildningssamordnare:
studie- och karriärvägledare/ programplanerare

 • Byggteknik med arkitektur
 • Byggteknik - järnvägsteknik
 • Byggteknik - väg- och trafikteknik

042 - 35 67 40

Ylva Oscarsson
Diplomerad coach
Utbildningssamordnare:
studie- och karriärvägledare/ programplanerare

 • Datateknik
 • Elektroteknik med automation

samt studie- och karriärvägledare

 • Tekniskt/Naturvetenskapligt basår

042 - 35 67 25

 

Lisa Jonsson
Programplanerare

 • Tekniskt/Naturvetenskapligt basår

 

 

Ida Jackson

Kurator, socionom
Om du behöver stöd och råd kan du kontakta Ida på telefon eller via mejl

046 - 222 71 24