lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Tentamensinformation

Tentamensschema

Datum för tentamen finns i lässchemat i TimeEdit för respektive kurs .

Det går också att söka ut datum i LTH:s tentamensschema. Begränsa utsökningen genom att ange studentgrupp eller kurskod:
https://cloud.timeedit.net/lu/web/lth1/

Tips och råd inför tentor

Här har vi samlat tips och råd inför själva tentamenssituationen. Bra för dig som ska tentera för första gången.
Tips och råd (pdf)

Hur anmäler jag mig till en tenta?

För studenter på Tekniskt/naturvetenskapligt basår gäller särskilda datum för tentamen, se programmets Canvasyta:
Länk till Canvas