lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Programledningar

Programledningarna ansvarar för utveckling och kvalitetssäkring av utbildningsprogrammet, att utbildnings- och kursplaner har en sammanhållen karaktär samt att utbildningens mål uppfylls inom givna ekonomiska ramar och med hänsyn till strategiska mål satta av LTHs styrelse och utbildningsorganisation.

Byggteknik

Laura Liuke, programledare arkitektur

Helena Svensson, programledare järnväg och väg/trafik

Radhlinah Aulin, biträdande programledare

Rebecca Little-Smith, utbildningssamordnare

Samt studentrepresentanter utsedda av teknologkåren

Data- och Elektroteknik

Samt studentrepresentanter utsedda av teknologkåren

Tekniskt basår

PROTOKOLL

Här finns protokoll från programledningsmöten. Om du vill ha mer information, var vänlig kontakta utbildningssamordnaren för respektive programledning.

Tekniskt basår har kurskollegium i stället för programledningsmöten. Även här går det bra att kontakta utbildningssamordnaren för mer information.