lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Praktik - byggteknik

Arbetslivsförankrad utbildning (afu)

Egen praktik

Gäller Järnvägsteknik och Väg-/trafikteknik

Studiebesöken i åk 1 kan bytas ut mot egen praktik. Du ordnar själv praktikplats. Här hittar du länkar till aktuella byggprojekt.
Bygg sök

Praktikplatsen ska godkännas av kursansvarig lärare som också måste ha kontaktuppgifter. Efter avslutad praktik måste intyg lämnas till samma kursansvarige lärare.

Blankett intyg

Företagsförlagd praktik