lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Kurskoder och kontaktpersoner

Det är viktigt att du anger rätt kurskod på ditt examensarbete på blanketten för registrering. Om du är osäker, kontakta din examinator.

Examensarbetet är en kurs och därför måste du se till att du blir omregistrerad om examensarbetet går över mer än en termin.

Kursplaner och kurskoder

Examensarbetskurser, lista per program LTH.

Kontaktpersoner: Byggteknik

Inst. Arkitektur och byggd miljö 

ABAL02 Examensarbete i byggande och arkitektur

Erik Johansson

Juvicsa Vela, kursadministratör

-------------------------------------------------------

Inst. Bygg- och miljöteknologi                                                                                       

Birgitta Nordqvist                                                                                                                             

VBFL05 Examensarbete i byggnadsfysik

Bitte Rosenctantz, kursadministratör Avd. för byggnadsfysik 

VBML05 Examensarbete i byggnadsmaterial

Johanna Kruse, kursadministratör Avd. för byggmaterial och brandteknik       

ABKL05 Examensarbete i installationsteknik                                    

Carina Littrén, kursadministratör för TRVL, Avd. byggnadsfysik och installationsteknik

Radhlinah Aulin

VBEL05 Examensarbete i byggproduktion 

VBKL05 Examensarbete i konstruktionsteknik

Kolbrun Arnadottir, kursadministratör för Avd. byggproduktion och konstruktionsteknik

----------------------------------------------------------

Inst. Byggvetenskaper

VBVL05 Examensarbete i byggnadsmekanik 

VGTL05  Examensarbte i geoteknik

Susanne Heyden 

Cecilia Sandstedt, kursadministratör

--------------------------------------------------------

Inst. Teknik och samhälle

VTVL01 Examensarbete Infrastruktur

Andreas Persson

Petra Malmquist, kursadministratör

 

Kontaktpersoner: Data- och Elektroteknik

EDAL05Datavetenskap
Christin Lindholm
Birger Swahn, kursadministratör

EITL05 Elektro- och informationsteknik 
Christian Nyberg
Erik Göthe, kursadministratör

EIEL05Industriell elektronik och automation
Henriette Weibull, lärare och kursadministratör

MAML05Interaktionsdesign 
Kirsten Rassmus-Gröhn
Lena Leveen, kursadministratör