lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Examensarbete

Direktiv för examensarbete

Direktiven gäller för examensarbeten för högskoleingenjörer vid LTH.

 • Innan examensarbetet påbörjas ska du ha minst 120 hp inom programmet. Poängen ska vara registrerade i Ladok
 • Examensarbetet kan göras enskilt eller två och två.
 • Här kan du hitta kursplanen för examensarbetet. Sök på ditt utbildningsprogram.
 • För godkänt examensarbete krävs:

   -   Godkänd rapport

   -   Godkänd poster

   -   Godkänd muntlig presentation

   -   Godkänd opposition

Särskild information för data- och elektroteknik

Se Canvassidan för utbildningsprogrammet: https://canvas.education.lu.se/

Tips från coachen: Att söka examensarbete

Börja leta efter examensarbete i god tid och försök välja ämne utefter vad du vill arbeta med som färdig ingenjör. Det läggs ibland ut förslag på examensarbeten på olika hemsidor. Här kommer några förslag var du kan leta:

 • Företag
 • Myndigheter
 • Kommuner (t ex Helsingborgs stad "uppdragsbank")
 • Branschorganisationer
 • Sustainalink  https://sustainalink.se/
 • LUs "My Career"
 • Ideella organisationer

Om du inte hittar förslag på examensarbeten, gör då en "spontanansökan" till de företag som du är intresserad av att arbeta på. Skicka med ditt CV och ett personligt brev.

Besök arbetsmarknadsdagar (MässING, ARKAD) för att knyta kontakter med företag som du tycker är intressanta och fråga om de erbjuder examensarbeten. Förbered dig genom att ha färdigt CV och personligt brev att lämna till dem.

/ Din studievägledare

PS. Kontakta oss om du vill få hjälp med granskning av CV och personligt brev.