lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Coachning

Här coachas Högskoleingenjörer - därav namnet coachHing

coachHing är ett samlingsnamn för aktiviteter inom högskoleingenjörs­utbild­ningarna där coachning an­vänds som ett pedagogiskt verktyg.

Läs gärna mer här.

Varför ska du gå på coachning?

Som student på LTH Ingenjörshögskolan erbjuds du kostnadsfri coachning kring din studiesituation. Det kan vara exempelvis när:

 • Du står inför förändringar eller utmaningar
 • Du vill planera din tid och dina studier
 • Du strävar efter att uppnå dina långsiktiga mål – och vilka delmål är det på vägen?
 • Du vill hitta tillbaka till din motivation
 • Du behöver skapa balans i tillvaron
 • Du vill utforska dina styrkor och hitta vägar att övervinna dina hinder

En coach kan hjälpa dig att växa på det sätt som är rätt för dig, ofta på ett roligt sätt och alltid med bästa avsikt. Coachning skapar medvetenhet och ut­manar likväl som den stimulerar och inspirerar.

Vi är programstudievägledare men erbjuder coachning som ett komplement. Som coacher vägleder vi inte utan du kommer själv hitta vägar för att nå ditt mål.

Vi är internationellt diplomerade coacher genom ICF (Interna­tional Coach Federation) och arbetar efter ICFs etiska regler. Vi har tystnadsplikt.

Rebecca Little-Smith och Ylva Oscarsson
Diplomerade coacher, LTH Ingenjörshögskolan

Hur går det till?

 • Som klient upprättar du tillsammans med din coach en överens­kommelse där du bestämmer vilket mål du vill upp­nå med coachingen.
 • Du ansvarar själv för dina resultat och därmed för de för­­ändringar som följer på de val och beslut som görs inom ramen för coachningen.
 • Coachen ansvarar för att uppdraget genomförs på ett pro­fessionellt sätt med iakttagande av branschens etiska föreskrifter.
 • Coachningen omfattar oftast 1-3 tillfällen. Efter första tillfället bestämmer du och din coach till­sam­mans om ni ska träffas fler gånger och antal till­fällen skrivs in i överenskommelsen.

Ja, men hur..?

 • Vi börjar med att utforska ditt mål: Vad vill du egentligen uppnå? Vad hindrar dig? När ska du vara i mål? Är det realistiskt?
 • Tillsammans arbetar vi mot målet. Coachen blir ditt boll­plank: ställer frågor, ger verktyg och utmaningar på vägen.
 • Slutligen tittar vi hur nära du kommit ditt mål: Blev det som du tänkt dig? Hur kan du gå vidare?

Coachning LTH Lund

Det går också bra att kontakta och boka en coach på LTH Lund. 
Kontaktuppgifter hittar du här.

Kontakta din coach

Studenternas röster om coachning

"Man fick inga färdiga recept på vilken väg man ska gå och det tycker jag är positivt eftersom andras tips och råd fungerar inte alltid. Man måste komma till lösningen själv."

"Coachen hade en förmåga att lyssna av mig och lyfta fram kärnan i diskussionen, vilket kunde formuleras som mål och handling."

"När man såg sina framsteg så ville man gå vidare."

”Coachen ställde ledande frågor som fick mig att tänka till.”

”Coachningen var lärorik, rolig och den fick mig att tänka – samt att den fick mig att tänka som en ingenjör.”

"Det var professionellt - fokuserat och raka puckar. Det ställdes krav på mig och inget fuskande."

”Jag såg det som en möjlighet att få kontroll över mina studier.”

”Jag fick motivation. Efter varje coachningstillfälle kände jag mig taggad.”

I media

Ahmad Hamadeh pluggar till dataingenjör på LTH och har coachats av Ylva Oscarsson.

Läs artikel i Metro