lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Nästan klar ingenjör

Är du nästan klar med din utbildning?
Här har vi samlat information för dig som har några kurser kvar att klara av innan det är dags att ta ut examen.

Att följa en kurs

Skälen till att man vill följa en kurs kan vara många. Ibland räcker det kanske inte att tentera av en oavslutad kurs utan du vill följa den igen för att återuppliva kunskaperna.

Läs mer

Examensarbete

Det kanske var ett tag sedan du läste och du kanske aldrig påbörjade ditt examensarbete. Eller så började du arbeta innan du blev klar med examensarbetet och nu vet du inte riktigt hur du ska gå vidare.

Läs mer

Kurslitteratur

Kurslitteraturen kan vara ändrad på de kurser som du vill tentera. Kontrollera med examinator eller i kursplanen vilken litteratur som gäller.

Kursplaner hittar du under på sidan Läro/tim. Välj KS för kursplan på svenska:
Läro/tim, studiehandbok

Aktuell kurslitteratur finns för utlåning på biblioteket på Campus Helsingborg.

Matematik

Du är inte den enda som har en eller två matematikkurser efter dig.

Det positiva är att de flesta matematikkurser fortfarande går att tentera av. Kontakta matematiklärarna för mer information.

Kontakt: Tanja Kimmerud
univ lektor matematik

Ta ut examen

Examensbevis skrivs ut först efter att du har gjort en ansökan.

Läs mer

Tentamen

Du kan tentera både vid omtentamen och vid ordinarie tentamenstillfällen men glöm inte att anmäla dig för att vara säker på att det finns plats i salen.

Läs mer

Tillgodoräkna

Har du en kurs kvar som inte längre finns med i kursutbudet? Har du läst någon kurs på annan högskola som motsvarar en kurs på programmet? Beslut om tillgodoräknande och utbyte av kurs fattas av programledaren på uppdrag av utbildningsnämnden.

Läs mer