lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Arbetsmarknad och karriär

Lönar det sig att skaffa en högskoleutbildning?

Hur blir din löneutveckling jämfört med andra yrkesgrupper? Saco har tagit fram ett webverktyg där du kan se vilken livslön olika utbildningar leder till och vid vilken ålder man har tjänat in sin utbildning: Saco

Vad tjänar man?

 Branschföreningen Sveriges Ingenjörer rekommenderar nyexaminerade högskoleingenjörer att vid anställningar med kvalificerade arbetsuppgifter begära en ingångslön på lägst 32 600 kronor per månad + restids- och övertidsersättning (2019 års löneläge).

Medellönen 2018 för en högskoleingenjör inom privat sektor var 45 000 kr. Motsvarande för anställd inom staten var 42 300 kr samt inom kommun och landsting 40 000 kr.

Mitt liv som ingenjör

Lyssna på Christopher Svensson som läst till högskoleingenjör i datateknik på LTH och som även byggt på med en masterexamen på Göteborgs universitet.

Från podden Mitt liv som ingenjör - lyssna gärna på fler ingenjörer!

Färre söker men "möjligheterna är enorma"

Läs mer