lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Nuvarande student Ingenjörshögskolan

Pedagogiskt stöd

Student med beslut om pedagogiskt stöd: Du som vill ha förlängd tid på tentor i augusti, anmäl dig i Ladok som vanligt och meddela även Elna Andersson.

LU:s stöd i svåra tider

Här finns samlat de olika stödfunktioner som LU centralt kan erbjuda studenter under Corona-pandemin::

·        Ligger du efter med uppsatsen?  - Läs tips och råd för hur du ska klara dina distansstudier

·        Har du fastnat i studierna? Skjuter du upp pluggandet? - Läs tips och råd för hur du ska klara dina distansstudier

·        Känner du oro eller ångest över dina studier?  - Läs om de tips och stöd som finns!

·        Har du en funktionsnedsättning och behöver hjälp med dina studier? – Vi på Pedagogiskt stöd kan hjälpa dig!

·        Vilka program och kurser kan jag söka för en karriär som passar mig? – Fråga oss på Studievägledningen!

Webinarier om distansstudier

Björn Liljeqvist, professor på Chalmers och ordförande för internationella Mensa, har tillsammans med LTH spelat in webinarier som handlar om att studera på distans.

Brobyggare till näringslivet

Campus Vänner är en brobyggare mellan studenter och näringsliv. Du hittar mer information om stipendier och jobberbjudanden på deras hemsida.

Matematikblogg

Jonas Månsson arbetar som lektor i matematik på Matematikcentrum. Han undervisar på programmen vid LTH Lund. På sin matematikblogg samlar han material som berör kurserna. Även du som läser på högskoleingenjörsprogrammen kan hitta mycket här, följ t ex Jonas föreläsningar på Youtube.

Tillgång till datorer vid LTH Lund

Om du behöver ha tillgång till datorer vid LTH i Lund, t ex på Studiecentrum, kan du få detta genom att kontakta Per Foreby. Du måste ha ett aktivt StiL-konto.