lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Samverkan

Centrumbildning

CExE - Core of Extended Engineering
Ett projekt på LTH Campus Helsingborg som har som övergripande mål att skapa ett centrum för samarbete kring icke-tekniska ingenjörskompetenser

Forskning

MedSoft - Programvaruutveckling för medicinska system
Christin Lindholm, universitetslektor, Datavetenskap LTH

EU-projekt Bastion 
(Board and SoC Test Instrumentation for Ageing and No Failure Found)
Erik Larsson, universitetslektor, Elektro- och informationsteknik LTH

Trafikverksskolan, Ängelholm

LTH Ingenjörshögskolan har nära samarbete med Trafikverksskolan gällande högskoleingenjörsutbildningen Byggteknik - järnväg. Samarbetet omfattar bl a undervisning, praktik och examensarbeten.
Trafikverksskolan

Näringslivskontakter

LTH har bedrivit verksamhet i Helsingborg sedan början av 1990-talet och har etablerat flera kontakter med företag och offentlig sektor i regionen, bl a genom praktik och gemensamma projekt.
Näringslivskontakter

Skolsamverkan

Det finns ett samverkansprojekt mellan LTH och gymnasieskolor i regionen där elever bildar diskussionsgrupper under handledning av elever från högre årskurser, s k SI-grupper. SI står för Supplemental Instruction:
SI centrum

Vattenhallen Science Center driver verksamhet både i Lund och i Helsingborg:
Vattenhallen på Campus Helsingborg

För mer information om skolsamverkan, se LTH Lund. Här kan du läsa om Flickor på Teknis, Teknik 8:an och mycket annat:
Skolsamverkan LTH Lund

Tvärvetenskapliga utbildningar

LTH samarbetar med institutionen för Service Management på Campus Helsingborg i tvärvetenskapliga utbildningar inom logistik.