lu.se

Denna sida på svenska This page in English

LTH Ingenjörshögskolan

Vår uppgift är att skapa bästa möjliga förutsättningarna för att göra ditt studiearbete framgångsrikt. Lärarna är de resurspersoner som ska hjälpa dig med din inlärning, de lägger upp kurserna, håller föreläsningar och seminarier, laborationer och övningar. Under din studietid här kommer du att möta lärare från Lunds Tekniska Högskola men även från andra fakulteter vid Lunds universitet. Äldre studenter finns med från starten av din utbildning. De agerar som faddrar och som mentorer för att visa dig rätt, på vägen till en god studievana och ett lyckat resultat.

På Ingenjörshögskolan integreras dina studier med näringslivet. Samverkan med företagen runt omkring oss är en av grundförutsättningför att vi ska kunna erbjuda dig en konkurrenskraftig utbildning som uppfyller kraven på arbetsmarknaden idag och i framtiden.

Programledningen för ditt program arbetar för att du ska få tillgång till den mest aktuella kunskapen inom ditt framtida yrkesområde och för att ge dig möjligheten till en studietid som du kommer att minnas med glädje.

LTH Ingenjörshögskolan - En del av Campus Helsingborg

Campus Helsingborg är en lärplats för många olika utbildningar där LTH Ingenjörshögskolan är en central del av verksamheten. Högskoleingenjörsutbildningarna är en del av LTHs utbildningskoncept och en examen från LTH väger tungt vid en anställningsintervju.

Öresundsregionen - en av Sveriges hetaste regioner

I nordvästra Skåne bor idag ca 300 000 människor. Här pågår ständigt utveckling och expansion. Näringslivet bokstavligen ropar efter välutbildade medarbetare. I Öresundsregionen är Helsingborg - tillsammans med Köpenhamn, Malmö och Lund - en av hörnpelarna.

Helsingborg - Staden med ett ungt hjärta och själ

Helsingborg är en av Sveriges vackrast belägna städer med vidsträckt utsikt över Öresund, ett panorama som skiftar med årstiderna. Det är en stad full av parker. Längs den höjdsträckning som kallas Landborgen går ett grönt stråk från centrum till Pålsjö skog, en vacker bokskog norr om staden.

Helsingborg är en stad med ungt hjärta och som kulturstad har en en egen identitet med egen stadsteater och fullbemannad symfoniorkester. Nöjesutbudet är stort, inte minst med gemytliga Helsingör på 20 minuters avstånd. Faktum är att i Helsingborg är det nära till det mesta. Förbindelserna är goda i alla riktningar och det är ingen tillfällighet att kommunikationscentrat kallas för Knutpunkten. Köpenhamn når du snabbt med färja och pendeltåg och därifrån ligger hela Europa inom räckhåll.