lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Din Guide till LTH Helsingborg

Grattis till antagningen!

Och välkommen till LTH och Campus Helsingborg!

När du påbörjar din utbildning i höst, hamnar du på ett campus som är en mötesplats för kunniga lärare, nyfikna studenter och ett bubblande studentliv.

Vägg i vägg finns det lokala näringslivet. Under din utbildning kommer du att få många kopplingar till arbetslivet genom gästföreläsare, studiebesök, projekt med mera. Vi vet att våra utbildningar leder till spännande jobb och därför är vi extra glada att just du vill börja hos oss.

Studiestarten

Under de första dagarna, 24-26 augusti, kommer du får mycket information om din utbildning och du får träffa dina nya kursare, din studievägledare och dina programledare samt en del lärare. Följ schemat och delta på alla aktiviteter så du får en samlad bild över dina studier. Tänk på att vissa aktiviteter har obligatorisk närvaro.

Du måste också göra några saker för att komma igång med ditt nya liv som student. Detta och mer praktisk information hittar du på LTH:s centrala sida för nyantagna på Studentwebben LTH. 

Livet omkring studierna

Klicka på respektive punkt för att få mer information:

Dina studier

Läsåret

Läsåret på LTH är upplagt på ett annat sätt än på gymnasiet. Året är indelat i fyra läsperioder. En läsperiod är ungefär åtta veckor lång och efter den följer en tentamensperiod på cirka en vecka. Har du inte klarat alla tentor kan du omtentera. Det finns särskilda omtentamensperioder.

Undervisningen

Vid LTH finns många lärare som är intresserade av pedagogik. Under din tid vid LTH kan du därför få vara med om många olika undervisningsformer som t ex föreläsning, övning, seminarium och laboration.

Under en föreläsning förklarar en lärare något för en stor studentgrupp, ofta hela årskursen. Du får givetvis ställa frågor under föreläsningen om det är något du inte förstår. En föreläsning består av två pass på 45 minuter. Efter det första passet följer 15 minuters rast, därefter fortsätter föreläsningen i ytterligare 45 minuter.

På övningar, som ofta sker i mindre grupper, så får du som student möjlighet att jobba själv med uppgifter och diskutera dessa med såväl läraren som andra studenter.

Under ett seminarium går ofta en lärare igenom en mindre del av kursen i detalj. Det kallas också seminarium när en studentgrupp redovisar ett arbete för sina kurskamrater.

Beroende på vilket ämne du läser kan en laboration se ut på väldigt många olika sätt. Syftet med en laboration kan vara att lära sig utföra något eller att förstå ämnet bättre genom att själv få testa teorin i praktiken.

Tentamen är ett prov som antingen kan vara muntlig, skriftlig eller i form av ett projektarbete eller en laboration. På högskolan kallas ett skriftligt prov för en tentamen, eller i dagligt tal för en tenta. Tentan ger olika antal poäng beroende på hur stor kursdel den gäller. Tentorna varar ofta fem timmar och ni är många som skriver samtidigt.

Akademisk kvart

Står det att du börjar kl 8 på schemat, betyder det i den akademiska världen att du börjar kl 8.15.  Undantaget är tentor – då börjar du den tid som står angiven.

Studietid

Heltidsstudier innebär att du lägger ned minst 40 timmar i veckan på dina studier. Ungefär 25 timmar är schemalagda; då har du till exempel föreläsningar eller laborationer.

Resten av timmarna studerar du på egen hand genom att läsa kurslitteratur, göra övningar och lösa räkneuppgifter. I början är det lätt att bli överväldigad av studierna. Glöm inte att du måste äta, sova och ha roligt också!

Plugga i grupp - SI

SI (samverkansinlärning) handlar om att tillsammans i grupp träna inlärningsförmåga och problemlösning - samt inte minst - att hitta pluggkompisar. SI-grupperna leds av studenter från högre årskurser på ingenjörsutbildningar. Du kommer att träffa SI-ledarna redan under mottagningsdagarna.

SI erbjuds i följande ämnen

  • Byggteknik med arkitektur, Byggteknik järnvägsteknik, Byggteknik väg- och trafikteknik: Matematisk analys och Fysik
  • Datateknik och Elektroteknik med automation: Matematisk analys och Digitala system
  • Tekniskt/Naturvetenskapligt basår: Fysik

Läsårsindelningen 2022/2023

Hösttermin 2022-08-24 - - 2023-01-15
Vårtermin 2023-01-16 - - 2023-06-04

Bostad

Fem vägar till bostad

När höstterminen startar kan det vara svårt att få tag i bostad eftersom så många letar samtidigt. Här är fem tips på vägen: 

  1. Börja leta i god tid när konkurrensen om lägenheterna är mindre.
  2. Satsa på kranskommunerna! Kan du tänka dig att bo lite utanför stan i början är det lättare att hitta boende. Avstånden i Skåne är korta och från exempelvis Bjuv eller Landskrona går det snabbt att ta sig till Helsingborg.
  3. Kolla www.blocket.se. Kan du tänka dig att dela lägenhet med några andra brukar det finnas många annonser om lediga rum där.
  4. På Campus anslagstavlor sätter många upp lappar om lägenheter att hyra i andra hand.
  5. Kolla med kontakter – kanske har du en släkting som har en vän som har ett ledigt rum eller rent av är hyresvärd. Hör efter bland dina nya kursare om du inte hittat någonstans att bo när terminen startat – kanske är han eller hon i samma sits som du.

Bra bostadslänk

helsingborgsstudent.se finns information om hur du bäst söker en studentbostad i Helsingborg.

Folkbokföring

Du måste vara folkbokförd vara på den ort där du bor under studietiden. Flytten anmäler du till Skatteverket.

Bostadsbidrag

Som student kan du ofta få bostadsbidrag. Ansök hos Försäkringskassan.

Ekonomi

Ekonomi samt kurslitteratur

De första veckorna kan bli ganska dyra. Har du sökt studiemedel kan det ta någon vecka efter terminsstart innan du har pengarna på kontot. Bästa tipset är att tänka igenom vad du verkligen behöver nu och vad som kan vänta. Du kan också spara in på kurslitteraturen genom att köpa begagnade böcker eller låna på biblioteket eller av äldre studenter, till exempel din fadder.

Studiemedel

Du ansöker om studiemedel via csn.se. Sök studiemedel för två terminer i taget. CSN kontrollerar dina studieresultat nästa gång du ansöker, och det är lättare att ta tillräckligt med poäng på ett år än på en termin.

Försäkring

När du studerar hos oss omfattas du av en personskadeförsäkring som gäller under timmarna du är i skolan samt under resan till och från din bostad. Du bör skaffa en hemförsäkring och en olycksfallsförsäkring som gäller på fritiden.

Om du blir sjuk

Sjukanmäl dig

Blir du sjuk anmäler du det till Försäkringskassan. Gör det den första sjukdagen. Försäkringskassan underrättar CSN, och skulle dina studieresultat påverkas av att du varit sjuk, kan CSN ta hänsyn till det.

Om du missar obligatoriska moment på en kurs, ska du kontakta kursansvarig lärare. Annars ska du inte anmäla frånvaro till högskolan.

Studenthälsan

Om du mår dåligt psykiskt eller fysiskt och är rädd för att det ska gå ut över studierna, kan du vända dig till Studenthälsan för att få hjälp. Du kan även ringa 046-222 43 77. LTH har även egna kuratorer, läs mer här.

Studentlivet

Helsingborg och Campus

Idag läser över 4000 studenter på Campus Helsingborg, av dessa studerar ca 750 på LTH Ingenjörshögskolan. Som student här får du en utbildning som ligger helt rätt i tiden och som är ett svar på vad arbetsmarknaden efterfrågar och behöver. Din utbildning ger dig inte bara en framtid i Sverige, utan även en examen med högt internationellt värde.

Gemenskapen på Campus Helsingborg går inte att ta miste på. Ett extra plus är att du under din studietid här får dubbelt så mycket studentliv. Förutom allt engagemang och studentliv i Helsingborg finns aktiviteter i Lund alltid runt knuten.

Teknologkåren

Studentkåren vid LTH heter Teknologkåren, TLTH och du hittar den här. Du kommer att få mer information om hur du kan bli medlem. Teknologkåren är studenternas egen organisation och tillvaratar studenternas intressen. Du kommer att tillhöra Ingenjörssektionen (ING-sektionen) inom Teknologkåren.

Faddrar tar hand om dig

Under din första tid på LTH kommer äldre studenter (faddrar) att ta hand om dig. De hjälper dig komma igång med studierna och in i gemenskapen på LTH. De vet också hur det är att vara ny student på LTH. Några av faddrarna är utbildade till ”pluggphaddrar”. Dessa kommer att stötta dig speciellt i starten av dina studier.

Helsingborgen

Alla studenter på Campus Helsingborg är välkomna till studenthuset Helsingborgen som ligger på Gustav Adolfs gata 28, ett stenkast från Campus. Här finns mycket utrymme för att studera och fika. Man kan lämna sin begagnade kurslitteratur för att sälja den vidare via Campusbokhandel.

Mottagningsschema och kurslitteratur

Välkomstmaterial med ytterligare information hittar du på respektive programs Canvasyta. Logga in med ditt studenkonto på Canvas: https://canvas.education.lu.se/

Byggteknik med arkitektur:

Byggteknik - järnvägsteknik:

Byggteknik - väg. och trafikteknik:

Datateknik:

Elektroteknik med automation:

Tekniskt/Naturvetenskapligt basår, Teknisk inriktning:

Tekniskt/Naturvetenskapligt basår, Naturvetenskaplig inriktning:

Besöksadress 
Universitetsplatsen 2, Helsingborg

Med tåg eller buss

Från Helsingborg C, som ligger mitt i centrum, är det bara 700 meter till Campus. Följ skyltning mot Campus.

Med bil

Med bil kommer du enklast till oss genom att ta södra infarten till Helsingborg och följa skyltningen "Universitetet”. Parkering finns norr om huvudentrén. Dagbiljett kan lösas i automat men det krävs att du har ett aktivt passerkort. Det går att köpa terminskort. Läs mer om parkering och biljetter på webplatsen för universitets parkeringskontor