lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Registreringar

Det finns två registreringar:

  • Terminsregistrering - som är kopplad till programmet
  • Kursregistrering - som är kopplad till de enskilda kurserna inom programmet

Terminsregistrering

Med terminsregistreringen talar du om att du har för avsikt att fortsätta dina studier på programmet aktuell termin. Du kommer att få ett automatisk mejl från LTH när det är dags att göra terminsregistreringen.

En terminsregistrering är nödvändig för att

  • institutionerna ska kunna registrera dig på dina kurser

  • institutionerna ska kunna rapportera in dina resultat på kurserna

  • terminsregistreringen tillsammans med din egen studieförsäkran till CSN är det som gör att du får studiemedlet utbetalat

Du terminsregistrerar dig själv i Studentportalen www.student.lu.se
Tänk på att du även fortsättningsvis måste skicka in en studieförsäkran till CSN för att få studiemedel.

OBS! Gäller ej första terminen. Registrering sker då i samband med uppropet.

Programtermin
På vilken programtermin du blir terminsregistrerad har betydelse för vilka kurser du kan bli anmäld till. När du nyantogs till din utbildning blev du terminsregistrerad på programtermin 1. Du som exempelvis antogs höstterminen 2017 ska höstterminen 2018 termins­registreras på programtermin 3, under förutsättning att du uppfyller uppflyttnings­­villkoren för programtermin 3.

OM-registrering på programtermin
Om du blir OM-registrerad begränsas du i dina möjligheter att läsa nya kurser inom programmet. Du kan då behöva diskutera dina studier med din programstudievägledare.

Du kan på www.student.lu.se ta ut ett registreringsintyg för att se vilken programtermin du är registrerad på.

Kursregistrering

När du är terminsregistrerad kan institutionerna kursregistrera dig. Du blir kursregistrerad i samband med kursstart. Även för kursregistreringar finns det olika registreringstyper.

FFG-registrerad på kurs
När du första gången påbörjar en kurs och blir registrerad kommer du att få registreringstyp FFG. FFG betyder För Första Gången-registrerad på en kurs.

FO-registrerad på kurs
Om kursen är schemalagd över terminsgränserna kommer du i ditt registreringsintyg att se registreringstypen FO. FO står för Fortsättningsregistrering.

OM-registrerad på kurs
OM-registrering kan göras inte bara på terminsregistreringsnivå utan även på kursnivå. Om du exempelvis påbörjade en kurs HT12 som du av olika anledningar inte avslutade, och nu avslutar kursen HT13så bör du be institutionen att OM-registrera dig på kursen.
För din del får detta betydelse om du har studiemedel. CSN är numera noggranna med att kontrollera antal poäng du är registrerad på per termin. Om du exempelvis begärt studiemedel för heltidsstudier ska antal registrerade poäng motsvara heltidsstudier, i detta fall räknar CSN även poäng på kurser där du är OM-registrerad.

Du kan på www.student.lu.se ta ut ett registreringsintyg föra tt se vilka kurser du är registrerad på och vilka terminer dessa ligger på.

Frågor kring registreringar

Läs mer på FAQ, LTH Lund: Anmälningar & registreringar