lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Praktik - byggteknik

Arbetslivsförankrad utbildning (afu)

Egen praktik

Studiebesöken i åk 1 kan bytas ut mot egen praktik. Du ordnar själv praktikplats. Här hittar du länkar till aktuella byggprojekt.
Bygg sök

Praktikplatsen ska godkännas av programledaren som också måste ha kontaktuppgifter.

Stefan Olander
Väg/trafik, Järnväg

Lise Jensen
Bygg arkitektur

Efter avslutad praktik måste intyg lämnas till:

Utbildningsservice Hbg

Blankett intyg

Företagsförlagd praktik