lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Läro/tim, studiehandbok, förkunskapskrav

Läro- och timplaner

Även länkar till kursplaner svenska / engelska, utvärderingar, kurshemsida:

Kursplan svenska:

Studiehandbok

Förkunskapskrav

Vad är skillnaden mellan förkunskapskrav och förutsatta kunskaper?
Förkunskapskrav = kunskaper man måste ha, kraven kontrolleras via LADOK innan kursen startar
Förutsatta förkunskaper
= kunskaper undervisningen bygger på och som ej förhandskontrolleras
Mer information finns i studiehandboken, se kapitel "Gemensamma föreskrifter och information", punkt 2.1. 

Data- och elektroteknik

Byggteknik