lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Fortsatta studier

Tekniskt basår

Läs om utbildningar inom LTH: Fortsatta studier

Frågor gällande antagning och behörighet inför fortsatta studier inom LTH, kontakta:
LTH Antagningen
Kårhuset, Lund
046- 222 71 92 eller 046 - 222 72 63

Högskoleingenjör

Civilingenjörsutbildning LTH

Du har även möjlighet att fortsätta dina studier på en internationell mastersutbildning:
International Master's Programmes LTH