lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Rapport och poster

Rapport

Rapporten skrivs i den mall som anges av examinator.

Rapporten ska skrivas på svenska eller engelska men ska alltid innehålla såväl svensk som engelsk titel, sammanfattning och nyckelord.

För rapportmallar se länklista till höger.

Tryckning av rapporten: följ instruktioner från examinator.

Förslag

Nedanstående förslag utgör inte en komplett beskrivning. Följ alltid instruktionerna från din examinator och handledare

Disposition

Följande disposition kan vara lämplig:

•    Sammanfattning/Abstract

•    Förord

•    Innehållsförteckning

•    Inledning

   - Bakgrund

   - Syfte och målsättning

   - Problemformulering

   - Avgränsningar

•    Nulägesbeskrivning (litteratursökning)

•    Beskrivning av arbetsmetoder, problemlösningar, beräkningar

•    Resultat

•    Slutsatser, kommentarer, eventuella möjligheter till vidareutveckling

•    Referenser

•    Bilagor

Poster

Postern ska på ett populärvetenskapligt sätt presentera det utförda examensarbetet. Presentationen på postern bör bestå av båda text och visuellt material. Postern ska innehålla arbetets titel och examensarbetarnas namn. Den ska vara godkänd av examinator.
OBS! Postern får inte innehålla LTH:s eller LU:s logga. Gäller det företagslogga, måste företaget ge tillstånd.

Stommen i postern bör vara en översiktlig presentation av:

  • Problem
  • Metod
  • Lösning
  • Resultat
  • Diskussion

Format: Pdf, postern ska storleksmässigt vara anpassad för A1, maximal filstorlek är 10MB (en filstorlek på mellan 1-2 MB är dock att rekommendera). Postern laddas upp i LUP Student Papers i samband med att den godkända rapporten publiceras.

Ifall studenterna väljer att också presentera sin poster i pappersformat, är det studenterna själva som ansvarar för tryckningen och står för ev kostnader i samband med detta.

Tips

Olika verktyg kan användas för att skapa postern, som t ex Adobe photoshop, MS Powerpoint, MSWord. Det enda krav som finns är att slutversionen är i pdf-format.

För att se exempel på hur olika posters kan se ut kan man göra en enkel bildsökning på Internet på Vetenskaplig poster eller scientific poster.

Se även exempel på posters i högerspalten, gjorda av andra högskoleingenjörer.

Workshop kring skrivande och presentation

Äger rum på vårterminen

Rapportmallar

Använd Internet Explorer eller FireFox

Mall för examensarbete för institutionen Elektro- och informationsteknik:

Mall för examensarbete för institutionen Datavetenskap:

Datavetenskap: De exemplar som trycks upp distribueras så här:1 ex till UB, 1 ex till arkivet, 1 ex till examinator, 1 ex till handledaren, 3 ex per student.

EXEMPEL PÅ POSTERS

Datateknik

Elektroteknik med automation