lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Rättigheter och skyldigheter

Akademisk hederlighet

Hederskodex

Försäkringar, rättigheter och publicering

Examensarbetsrapporten utgör en allmän handling som är offentlig.

En student som utför examensarbete ute på ett företag eller myndighet har endast ett försäkringsskydd i form av en personskadeförsäkring. Detta innebär att studenten själv är försäkrad vid olycka som drabbar honom eller henne.

LU har ingen ansvarsförsäkring för student som täcker examensarbete, vilket företaget/myndigheten bör uppmärksammas på.

Studenten äger rättigheterna till sitt examensarbete (upphovsmannarätt).

Om ett företag/myndighet vill projektanställa studenten möter detta inget hinder från högskolans sida. Observera att studenten då inte äger fullständiga rättigheter till sitt examensarbete. Det kan skrivas ett avtal mellan student och företag för att klargöra sådana frågor.