lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Presentation och opposition

Presentation

Examensarbetet ska presenteras vid ett offentligt seminarium. Presentationen bör vara 30 min.

Under det offentliga seminariet:

 • Presenteras examensarbetet i sin helhet.
 • Postern presenteras. Det är valfritt för studenterna, om de vill visa sin poster digitalt eller utskriven på papper. Ifall studenterna väljer att presentera sin poster i pappersformat, är det studenterna själva som ansvarar för tryckningen och står för ev. kostnader i samband med detta.
 • Opposition av tillsatta opponenter.

Gemensamma presentationsdagar 2020

 • Datateknik och Elektroteknik med automation: 3-4 juni
  Extra tillfällen: 15 juni och 21 augusti
  Processen med opposition, redovisningsdagar m m för IDA och IEA kommer att vara den vanliga, men själva presentationen kommer att ske digitalt via Zoom. Eventuella frågor kring presentationen besvaras av programledaren.

 • Anmälan till opposition görs till programledaren.

********************************************************

 • Byggteknik:
  I år kommer byggprogrammen på grund av situationen att genomföra alla examensarbetsredovisningar digitalt. Det är institutionen där du gör ditt exjobb, som ansvarar för redovisningen

  Examensarbetsredovisningarna kommer primärt att äga rum den 3, 4 och 5 juni

  All information om hålltider, hur man ska göra, tillsättning av opponenter o s v kommer från institutionen där man gör sitt exjobb

  För frågor kontakta din handledare

Opposition

Varje student ska opponera på annat examensarbete inom samma utbildningsprogram som presenterande student. Studenten anmäler sig för opposition hos programledaren enligt programledarens direktiv.

Oppositionen är en individuell prestation, även i de fall då det finns flera opponenter på samma examensarbete.

Oppositionen bedöms och ska godkännas av den som är examinator för det examensarbete, som oppositionen gäller. När oppositionen väl är godkänd ansvarar studenten för att meddela sin egen examinator och lämna in påskriven blankett. 

För opposition gäller:

 • Den muntliga oppositionen varar högst 10 min
 • Skriftlig opposition lämnas vid examinationstillfället till examinator i pappersformat och skickas även till examinator som pdf.
 • När oppositionen är godkänd ansvarar studenten för att få examinators underskrift på nedanstående blankett

Anvisningar för opposition

Blankett godkänd opposition

Särskild information för data- och elektroteknik
Den skriftliga oppositionen ska mejlas till examinator för examensarbetet som oppositionen gäller senast kl 08.00 samma dag som presentationen av examensarbetet sker. E-postadress till examinator erhålls från författarna till examensarbetet.

Workshop kring skrivande och presentation

Äger rum på vårterminen