lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Kurskoder och kontaktpersoner

Det är viktigt att du anger rätt kurskod på ditt examensarbete på blanketten för registrering. Om du är osäker, kontakta din examinator.

Examensarbetet är en kurs och därför måste du se till att du blir omregistrerad om examensarbetet går över mer än en termin.

Kursplaner och kurskoder

Examensarbetskurser, lista per program LTH.

Kontaktpersoner: Byggteknik

ABAL01 Arkitektur och byggd miljö
Johnny Åstrand 
Filip Lidegran, kursadministratör

VMTL01 Bygg- och miljöteknologi                                                                                                                                         Birgitta Nordqvist                                                                                                                                                                             Bitte Rosencrantz, kursadministratör                                                                                                                                           Kolbrun Arnadottir kursadministratör för Avd. byggproduktion och konstruktionsteknik                                                          Johanna Kruse kursadministratör för Avd. byggmaterial och brandteknik                                                                         Carina Littrén kursadministratör för TRVL, Avd. byggnadsfysik och installationsteknik

VBVL01 Byggvetenskaper
Susanne Heyden
Cecilia Sandstedt, kursadministratör

VTVL01 Teknik och samhälle
Andreas Persson
Ebrahim Parhamifar
Astrid Byrmankursadministratör

Kontaktpersoner: Data- och Elektroteknik

EDAL05 Datavetenskap
Christin Lindholm
Birger Swahn, kursadministratör

EITL05 Elektro- och informationsteknik 
Christian Nyberg
Erik Göthe, kursadministratör

EIEL05 Industriell elektronik och automation
Mats Lilja
Henriette Weibull, kursadministratör

MAML05 Interaktionsdesign 
Lise Jensen
Lena Leveen, kursadministratör