lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Examensarbete

Direktiv för examensarbete

Direktiven gäller för examensarbeten för högskoleingenjörer vid LTH.

 • Innan examensarbetet påbörjas ska du ha minst 120 hp inom programmet. Poängen ska vara registrerade i Ladok
 • Examensarbetet kan göras enskilt eller två och två.
 • Här kan du läsa kursplanen för examensarbetet.
 • För godkänt examensarbete krävs:

   -   Godkänd rapport

   -   Godkänd poster

   -   Godkänd muntlig presentation

   -   Godkänd opposition

 • När du har ett upplägg till ditt examensarbete, kontakta lämplig examinator och handledare på LTH.
 • Registrering av examensarbetet sker via en blankett när examinator har godkänt projektbeskrivning och tidplan. Följ instruktionerna på blanketten.
 • För olika ämnesområde gäller olika kurskoder
 • För rapportskrivning och poster
 • För presentation och opposition
 • Du ansvarar för att registrera ditt godkända examensarbete i LUP student papers. Examensarbetet godkänns därefter i LUP av institutionen. Här finns en lathund för LUP. Institutionen ansvarar för arkivering av rapporten.

Särskild information för data- och elektroteknik

Se Canvassidan för utbildningsprogrammet: https://canvas.education.lu.se/

Tips från coachen: Att söka examensarbete

Börja leta efter examensarbete i god tid och försök välja ämne utefter vad du vill arbeta med som färdig ingenjör. Det läggs ibland ut förslag på examensarbeten på olika hemsidor. Här kommer några förslag var du kan leta:

 • Företag
 • Myndigheter
 • Kommuner (t ex Helsingborgs stad "uppdragsbank")
 • Branschorganisationer
 • Miljöbron
 • LUs "My Career"
 • Ideella organisationer

Om du inte hittar förslag på examensarbeten, gör då en "spontanansökan" till de företag som du är intresserad av att arbeta på. Skicka med ditt CV och ett personligt brev.

Besök arbetsmarknadsdagar (MässING, ARKAD) för att knyta kontakter med företag som du tycker är intressanta och fråga om de erbjuder examensarbeten. Förbered dig genom att ha färdigt CV och personligt brev att lämna till dem.

/ Din studievägledare

PS. Kontakta oss om du vill få hjälp med granskning av CV och personligt brev.