lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Examensarbete

Direktiv för examensarbete

Direktiven gäller för examensarbeten för högskoleingenjörer vid LTH.

  • Innan examensarbetet påbörjas ska du ha minst 120 hp inom programmet. Poängen ska vara registrerade i Ladok
  • Examensarbetet kan göras enskilt eller två och två.
  • Här kan du läsa kursplanen för examensarbetet.
  • För godkänt examensarbete krävs:

   -   Godkänd rapport

   -   Godkänd poster

   -   Godkänd muntlig presentation

   -   Godkänd opposition