lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Examensarbete

Direktiv för examensarbete

Direktiven gäller för examensarbeten för högskoleingenjörer vid LTH.

 • Innan examensarbetet påbörjas ska du ha minst 120 hp inom programmet. Poängen ska vara registrerade i Ladok
 • Examensarbetet kan göras enskilt eller två och två.
 • Här kan du läsa kursplanen för examensarbetet.
 • För godkänt examensarbete krävs:

   -   Godkänd rapport

   -   Godkänd poster

   -   Godkänd muntlig presentation

   -   Godkänd opposition

 • När du har ett upplägg till ditt examensarbete, kontakta lämplig examinator och handledare på LTH.
 • Registrering av examensarbetet sker via en blankett när examinator har godkänt projektbeskrivning och tidplan. Följ instruktionerna på blanketten.
 • För olika ämnesområde gäller olika kurskoder
 • För rapportskrivning och poster
 • För presentation och opposition
 • Du ansvarar för att registrera ditt godkända examensarbete i LUP student papers. Examensarbetet godkänns därefter i LUP av institutionen. Här finns en lathund för LUP. Institutionen ansvarar för arkivering av rapporten.

Särskild information för data- och elektroteknik

Uppstart:

1.Hitta ett examensarbete     

 • Titta på Tips från coachen i högerspalten

2. När du hittat ett examensarbete, skriv den initiala beskrivningen av examensarbetet. Se riktlinjer för den initiala beskrivningen.

I den initiala beskrivningen ingår en tidsplan för examensarbetet. När du planerar examensarbetet tänk på följande viktiga hålltider inför presentationen:   

 • Senast 3 veckor innan måste en fullständig rapport (pdf) skickas till huvudhandledaren vid LTH.
 • Senast 2 veckor innan måste rapporten (godkänd av huvudhandledaren) skickas till examinator.
 • Senast 1 vecka innan ska det finnas en rapportversion som är godkänd av examinator
 • 1 vecka innan ska den godkända rapportversionen skickas till angivna opponenter

Rapporten ska i samtliga fall vara insatt i angiven mall.

En rekommendation är att redan i ett tidigt skede skicka en rapportversion, med åtminstone de tre första kapitlen färdiga, till huvudhandledaren.

3. Använd checklistan för den initiala beskrivningen och uppstarten av examensarbetet.

4. Kontakta lämplig handledare/examinator på LTH. Välj handledare/examinator med utgångspunkt ifrån vad examensarbetet handlar om. Det ska finnas både en examinator och en handledare på LTH för varje examensarbete. Kontaktad lärare kan hjälpa till med förslag till den andra rollen handledare/examinator.

5. Få den initiala beskrivningen av examensarbetet godkänd av företaget och examinator.

6. När den initiala beskrivningen är godkänd fyll i blanketten för registrering av examensarbetet i Ladok och maila blanketten till examinator.

7. När examensarbetet är registrerat i Ladok påbörja arbetet.

När du ska skriva din rapport:

1. Riktlinjer för examensarbetsrapport

2. Disposition för examensarbetsrapport

När du börjar bli klar:

1. Checklista examensarbetsrapport

2. Profil examensarbete, exempel

3. Profil examensarbete, mall

Tips från coachen: Att söka examensarbete

Börja leta efter examensarbete i god tid och försök välja ämne utefter vad du vill arbeta med som färdig ingenjör. Det läggs ibland ut förslag på examensarbeten på olika hemsidor. Här kommer några förslag var du kan leta:

 • Företag
 • Myndigheter
 • Kommuner (t ex Helsingborgs stad "uppdragsbank")
 • Branschorganisationer
 • Miljöbron
 • LUs "My Career"
 • Ideella organisationer

Om du inte hittar förslag på examensarbeten, gör då en "spontanansökan" till de företag som du är intresserad av att arbeta på. Skicka med ditt CV och ett personligt brev.

Besök arbetsmarknadsdagar (MässING, ARKAD) för att knyta kontakter med företag som du tycker är intressanta och fråga om de erbjuder examensarbeten. Förbered dig genom att ha färdigt CV och personligt brev att lämna till dem.

/ Din studievägledare

PS. Kontakta oss om du vill få hjälp med granskning av CV och personligt brev.