lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Min studie- och karriärplanering

Följ med från början

Din yrkeskarriär börjar redan under din tid på hög­skolan. Därför anser LTH att du redan från studiestarten bör fokusera både på studieplanering och karriär­planering.

Gen­om flera olika steg kommer du att få möjlighet till att visualisera dina mål och hitta vägar för att nå dem.

Studie- och karriärplaneringen sträcker sig över alla tre åren som du studerar till högskoleingenjör.

Introduktion

Studie- och karriärplanering introduceras med föreläsning:
"Lärande och förståelse", Torgny Roxå, pedagogisk konsult från Genombrottet, LTH.

Steg 1: Seminarium om studiestrategier

I steg 1 får du lära dig om studiestrategier och arbeta med mål och delmål.

Hela din livssituation påverkar din studie­tid och ju mer förberedd du är, desto bättre studie­strategier kan du lägga upp. Med livs­situa­tion menas det ”lapptäcke” som är livet, det kan vara allt från motivation och fri­tids­intressen till studie­­medel och studie­teknik.

Steg 1 består av ett obligatoriskt seminarium i början av första terminen och som in­går i kurserna Data­­tek­­nik över­sikts­kurs, Elekt­ro­­­tek­nik intro­­­duk­tions­kurs res­­pek­tive Kom­­­mu­ni­­ka­tion och dator­­verk­­tyg för Bygg­teknik.

Vad var bäst på seminariet?

”Att man fick fundera vad man vill få ut av detta och ställa personliga frågor till sig själv”

”Informationen, att få reda på vad som krävs, vad man redan gör och tips för att spetsa till kompetensen”

”Tankar kring veckoplanering och förberedelse inför nästkommande veckor”

”Nyttig information om studieteknik och självkännedom”

”Det blev tydligare för sig själv vad man har för mål och hur man ska nå målen - motivationen ökade!”

”Fick tänka till hur sin studieplanering ser ut”

”Som ny student är seminariet givande, dock gillade jag helheten och syftet. Studietekniken var bäst”

”Det bästa var att man insåg hur mycket man får ut jämfört med vad man ger!”

”Jag fick en bättre inblick i studielivet och vad som krävs av mig som person för att lyckas med mina studier”

”Bäst var all den nyttiga informationen, allt från tenta till hur man ska planera sina studier”

Steg 2: Föreläsning om studieteknik

I steg 2 får du veta mer om studie­teknik till­sam­mans med Björn Liljeqvist från Chalmers. Björn har gett ut boken: Plugga smart och lär dig mer!

Steg 2 äger rum i slutet av första terminen och ingår som ob­l­­i­ga­­­­toriskt moment i kurserna Data­­tek­­nik över­sikts­kurs, Elekt­ro­­­tek­nik intro­­­duk­tions­kurs res­pek­­ti­ve Kom­­­­mu­ni­­ka­tion och dator­­verk­tyg för Bygg­teknik.

Steg 3: Ingenjör

I steg 3 ska du undersöka hur det är att ar­be­ta som ingenjör. Ta vara på möjligheter som er­bjuds i form av t ex studiebesök, gäst­före­läsningar, arbetsmarknadsmässor och pro­­jekt­arbeten. Varför inte försöka ordna en prak­tikplats på ett intressant företag?

Steg 3 löper över hela studietiden.

Steg 4: Workshop i studieteknik

Workshop om 2 timmar med Torgny Roxå, pe­dagogisk kon­sult. Under workshopen får du, med hjälp av dina kurskamrater, möjlig­het att skapa en studieteknik som pas­sar just dig. Fokus ligger på hur man kan lägga upp strategier för att på bästa sätt klara de skriftliga tentorna.

Steg 4 ges på vår­ter­mi­nen i årskurs 1.

Steg 5: Spetsa ditt CV

Längre fram under utbildningen kommer du att få en inbjudan av din studievägledare till en­skild CV-granskning.

Steg 6: Examensarbetet

Din utbildning avslutas med ett 15 veckor långt examensarbete. Genom att välja ämne för ditt examensarbete, har du möjlighet att nischa dig mot det specialområde som du vill arbeta inom.

De flesta studenter väljer att göra sitt exa­mens­arbete på ett företag. Många gånger leder det till ett erbjudande om anställning.

För mer information, kontakta oss

Så här uppnår du dina studiemål

Sikta mot dina mål

Det är ditt val att du är här och du bestämmer vad du får ut av det. Vad vill du uppnå? Vad gör du om tre år, om fem år eller om tio år? Vad vill du arbeta med? Vad är du bra på och hur kan du utnyttja dina erfarenheter för att uppnå målen?

Satsa på dina studier

Var aktiv på föreläsningar och övningar, försök ligga i fas med kursprogrammet och lägg tid på repetition varje dag. Se över din studieteknik och planera dina veckor. Se dina studier som ett heltidsarbete och försöka hitta en balans mellan studier och fritid.

Se gruppen som en resurs

Bilda studiegrupper och lär av varandra. Sitt kvar efter schemalagd tid och plugga tillsammans. Kom ihåg att ni inte konkurrerar inbördes utan kan dra varandra framåt mot bättre förståelse och högre kunskap.
 
Tips av Ylva Oscarsson, diplomerad coach och programstudievägledare
Ur artikeln ”Så når du dina studiemål i år” Metro/alla.studier.se 2013-01-07