lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Nuvarande student Ingenjörshögskolan

Årets studiemästare diplomerade!

Översta raden: Idha Wänglund, Johannes Jonasson, Axel Caprile, Amanda Holm, Marlina Degirmenci. Nedersta raden: Hanne Kristerson, Carl Rikner

Ingenjörssektionens fantastiska studiemästare har fått sina diplom som visar att de utbildat sig i LTHs regi och att de har genomfört studiekvällar under höstterminen.

GRATTIS!

Matematikblogg

Jonas Månsson arbetar som lektor i matematik på Matematikcentrum. Han undervisar på programmen vid LTH Lund. På sin matematikblogg samlar han material som berör kurserna. Även du som läser på högskoleingenjörsprogrammen kan hitta mycket här, följ t ex Jonas föreläsningar på Youtube.

Studenterbjudande

Följ länken för att hitta erbjudanden gällande utbildning och karriär för LTH-studenter:
Studenterbjudande

Tillgång till datorer vid LTH Lund

Om du behöver ha tillgång till datorer vid LTH i Lund, t ex på Studiecentrum, kan du få detta genom att kontakta Per Foreby. Du måste ha ett aktivt StiL-konto.

Läsårsindelningen 2017/18

Höstterminen
Årskurs 1 och Tekniskt basår:
2017-08-23 -- 2018-01-14
Övriga:
2017-08-28 -- 2018-01-14
Jul/inläsningsdagar:  
2017-12-21--2018-01-02

Vårterminen
2018-01-15 -- 2018-06-03
Påsk/inläsningsdagar:  
2018-03-30--2018-04-02

För mer detaljer, se LTHs hemsida