lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Nuvarande student Ingenjörshögskolan

Högskoleingenjörer vann pris för bästa examensarbete på Byggopus

Byggindustrins tävling om bästa examensjobb, Byggopus 2017, är avgjord. Vinnarna i 30-poängsklassen och i konkurrens med examensarbeten från civilingenjörsutbildningarna, blev Vera Rytter och Ann Thilderkvist från Byggteknik med arkitektur. Deras examensarbete handlar om faktorer som är viktiga för en god inomhusmiljö och hur de kan tillämpas av fastighetsbolag.

Titel på examensarbetet: WELL-certifiering – Hur kontorsbyggnader kan bidra till en god hälsa

Här kommer juryns motivering

Klassen 30 hp (inkl 22,5 hp)

Arbetet lyfter fram sociala faktorer för byggnader genom certifieringssystemet WELL. Författarna uppmärksammade tidigt detta system och undersökte dess potential. Examensarbetet beskriver hur välbefinnande kan byggas in vid utformning av byggnader.
Nu sker en snabb utveckling och redan efter ett år finns exempel på WELL-certifikat för svenska kontor.
Examensarbetet är intresseväckande, lättläst och framtidsinriktat.

Läs mer på Byggindustrins hemsida.

CITIK - Certifiering i Icke-Tekniska Ingenjörs-Kompetenser

Stort grattis till Irina Iselind, IEA16, som blev den första certifierade studenten inom ITIK (Icke-Tekniska Ingenjörs-Kompetenser).

Läs mer om Irina och vad hon gjorde för att bli certifierad.

Vill du veta mer om CITIK, läs här.

Matematikblogg

Jonas Månsson arbetar som lektor i matematik på Matematikcentrum. Han undervisar på programmen vid LTH Lund. På sin matematikblogg samlar han material som berör kurserna. Även du som läser på högskoleingenjörsprogrammen kan hitta mycket här, följ t ex Jonas föreläsningar på Youtube.

Studenterbjudanden

Följ länken för att hitta erbjudanden gällande utbildning och karriär för LTH-studenter:
Studenterbjudanden

Tillgång till datorer vid LTH Lund

Om du behöver ha tillgång till datorer vid LTH i Lund, t ex på Studiecentrum, kan du få detta genom att kontakta Per Foreby. Du måste ha ett aktivt StiL-konto.

Läsårsindelningen 2017/18

Höstterminen
Årskurs 1 och Tekniskt basår:
2017-08-23 -- 2018-01-14
Övriga:
2017-08-28 -- 2018-01-14
Jul/inläsningsdagar:  
2017-12-21--2018-01-02

Vårterminen
2018-01-15 -- 2018-06-03
Påsk/inläsningsdagar:  
2018-03-30--2018-04-02

För mer detaljer, se LTHs hemsida