lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Näringslivskontakter

Företagsförlagd praktik

Syftet med kursen är att stärka utbildningens tillämpade profil samt att ge grundläggande kunskaper om arbetsvetenskapliga aspekter i den framtida yrkesrollen som ingenjör.
Företagsförlagd praktik

Arbetslivsförankrad utbildning - bygg

Målet med afu är att uppnå en effektivare inlärning genom kopplingen teori/praktik samt att få en inblick i arbetslivet.
Arbetslivsförankrad utbildning

Företagsförlagda examensarbeten

Om du eller ditt företag är intresserad av examensarbeten, kontakta programledarna på respektive högskoleingenjörsutbildning, via Utbildningsservice.

Uppdragsutbildning

Företag, kommuner och organisationer har möjlighet att köpa kurser, både programkurser och specialutformade.
Uppdragsutbildning LTH Lund

Arbetsmarknadsmässor

Lokala stipendier

Tekniska föreningen i Hälsingborg delar årligen ut stipendier för bästa examensarbeten till studenter på Ingenjörshögskolan.

Svenska Byggingenjörers Riksförbunds Helsingborgsavdelning delar varje år ut stipendier till årets bästa kvinnliga respektive manliga byggstudent.