lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Antagen

Välkommen till LTH Ingenjörshögskolan

Vi har sammanställt information till dig som ska börja läsa på LTH Ingenjörshögskolan till hösten.

Det här måste du göra innan terminsstarten:

Tacka ja till din plats: https://www.antagning.se/se/start

Om du inte kan komma på uppropet, meddela detta på kommer inte på uppropet

Upprop och hälsningsanförande

I juli får du ett antagningsbesked från UHR via SMS eller e-post (beroende på vad du angett i din ansökan). I antagningsbeskedet anges vilket datum du senast ska lämna svar till UHR om du vill ha den plats som erbjuds. Det är viktigt att du skickar in svaret i tid!

För att behålla din studieplats vid LTH måste du delta i hälsningsanförande med upprop för ditt program. Ta med dig ditt antagningsbesked och legitimation. Om du inte kan vara med på hälsningsanförandet med upprop så måste du i förväg meddela detta till LTH. Gå in på kommer inte på uppropet och följ anvisningarna.

I det fall du inte kommer till hälsningsanförandet med upprop, utan att ha meddelat förhinder, förlorar du din plats. 

Reserv
Som reserv ska du inte komma till uppropet. Om du efter upprop har fått en plats så hör LTH:s antagningsavdelning av sig till dig.

Upprop och hälsningsanförande hösten 2018
LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg

Högskoleingenjörsutbildningarna
onsdag 29 augusti kl 10.30 i sal U202
Byggteknik med arkitektur
Byggteknik - järnvägsteknik
Byggteknik - väg-/trafikteknik
Datateknik
Elektroteknik med automationsteknik

Tekniskt basår
onsdag 29 augusti kl 13.30 i sal U203

Information om studierna

Välkomstmaterial med information och schema hittar du på respektive programs hemsida, se högerspalten.

Har du frågor om antagning eller studier?

Vid frågor om antagning ska du vända dig till Antagningsservice, tel: 0771-550 720 (måndag till fredag, kl 9-16).

Om du har frågor som rör studier vid LTH så kan du kontakta studie- och karriärvägledare vid LTH. Du kan skicka e-post till svl-jour@kansli.lth.se eller hitta kontaktuppgifter genom att klicka här.

Tillgodoräknande av akademiska meriter

Har du akademiska meriter som du vill tillgodoräkna, kontakta ditt programs programplanerare/utbildningssamordnare.

Mer information finns även på: Akademiska meriter

Antagen till Senare del av program

För dig som är antagen till Senare del av program kommer du att efter urval 2 bli kontaktad av programansvariga.

Aktivera ditt studenkonto

Mer information och nyttiga länkar