lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Antagen

Ny student

Välkommen till LTH Ingenjörshögskolan

Ny student

Du står vid ett vägskäl i ditt liv...

Ny student

... för nu börjar ditt nya liv som student

Ny student

Det kommer att hända mycket i början av terminen

Ny student

Du kommer att få information om din utbildning

Ny student

Möta dina nya studiekamrater

Ny student

Träffa dina lärare

Ny student

Lära dig hitta på Campus

Ny student

Hitta i biblioteket

Ny student

Lära mer om gruppdynamik

Ny student

Gå på föreläsningar

Ny student

Arbeta med projekt

Ny student

Repetera matematik

Ny student

Lägga upp studiestrategier

Ny student

Använda dina nya kunskaper praktiskt

Ny student

Springa i trappor mellan alla våningar

Ny student

... eller vänta på hissen

Ny student

Äta och fika

Ny student

Plugga!

Ny student

Delta i kårens aktiviteter - frivilligt förstås

Ny student

Engagera dig i studentlivet

Ny student

Kanske leta efter bostad

Ny student

Lära känna Helsingborg

Ny student

Så du har mycket att se fram emot!

Ny student

Välkommen till ditt nya liv. Vi ses på uppropet!

 

Välkommen till LTH Ingenjörshögskolan

Vi har sammanställt information till dig som ska börja läsa på Ingenjörshögskolan till hösten.

Glöm inte att tacka ja till din plats hos Antagning.se, se ditt antagningsbesked.

Information om studierna

Välkomstmaterial med information och schema för höstterminen hittar du på respektive programs hemsida:

Din GUIDE till LTH
Ingenjörshögskolan, Campus Helsingborg

Har du frågor om antagning eller studier?

Vid frågor om antagning ska du vända dig till Antagningsservice 
Telefon: 0771-550 720 (måndag till fredag, kl. 9-16)

Om du har frågor som rör studier vid LTH så kan du kontakta studie- och karriärvägledare vid LTH. Du kan maila till svl-jour@kansli.lth.se eller nå kontaktuppgifter genom att klicka här.

Upprop och hälsningsanförande

I juli får du ett antagningsbesked från UHR via SMS eller e-post (beroende på vad du angett i din ansökan). I antagningsbeskedet anges vilket datum du senast ska lämna svar till UHR om du vill ha den plats som erbjuds. Det är viktigt att du skickar in svaret i tid!

För att behålla din studieplats vid LTH måste du delta i uppropet för ditt program. Till uppropet tar du med dig ditt antagningsbesked och legitimation. Om du inte kan vara med på uppropet så måste du i förväg meddela detta till LTH. Gå in på kommer inte på uppropet för att meddela förhinder innan måndagen den 21 augusti kl.8 för antagna till Campus Lund och onsdagen den 23 augusti kl. 10.30 för antagna till Campus Helsingborg. För antagna till Riskhanteringsprogrammet gäller onsdagen den 23 augusti kl. 9.15 och för antagna till Livsmedelsteknisk högskoleutbildning är det måndagen den 28 augusti kl. 9.15. Du ska meddela vilken dag och tid du ansluter till dina studier. Mottagningsveckans aktiviteter är viktiga för att du ska få en bra studiestart när terminen börjar den 28 augusti. För senare studiestart än terminsstart 28 augusti kl. 8, krävs beslut av LTH:s Utbildningsavdelning, för kontakt använd e-postadressen antagningen@kansli.lth.se.

I det fall du inte kommer till uppropet, utan att ha meddelat förhinder, förlorar du din plats.

Reserv
Som reserv ska du inte komma till uppropet. Om du efter upprop har fått en plats så hör LTH:s antagningsavdelning av sig till dig.

Upprop och hälsningsanförande hösten 2017
LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg

Högskoleingenjörsutbildningarna
onsdag 23 augusti kl 10.30 i sal U202
Byggteknik med arkitektur
Byggteknik - järnvägsteknik
Byggteknik - väg-/trafikteknik
Datateknik
Elektroteknik med automationsteknik

Tekniskt basår
onsdag 23 augusti kl 13.30 i sal U203

Repetera inför studiestarten

Förbered dig i sommar:

Matematik

Fysik - KTH

Gäller ej basåret

Stöd för studenter med funktionsnedsättning

Du som har en varaktig funktionsnedsättning kan ansöka om olika sorters pedagogiskt stöd för att underlätta dina studier. Läs mer om Pedagogiskt stöd via www.lu.se/pedagogisktstod.

För dig med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning bjuder Pedagogiskt stöd in till ett informationsmöte. Läs mer här.

Datorkonto, e-postkonto m m

Som ny student vid Lunds universitet måste du aktivera ditt StiL-konto. Information om hur du aktiverar ditt StiL-konto har skickats till den e-postadress du uppgav när du ansökte i Antagning.se.

Läs annars mer här.

Mer information och nyttiga länkar